We are committed to protecting your privacy. We will only use the information that we collect about you lawfully (in accordance with the Data Protection Act ).

We collect information about you for 2 reasons: firstly, to process your order and second, to provide you with the best possible service.

We will not e-mail you in the future unless you have given us your consent.

We will give you the chance to refuse any marketing email from us or from another trader in the future.

The type of information we will collect about you includes:

    * your name
    * address
    * phone number
    * email address


We will never collect sensitive information about you without your explicit consent.

The information we hold will be accurate and up to date. You can check the information that we hold about you by emailing us. If you find any inaccuracies we will delete or correct it promptly.

The personal information which we hold will be held securely in accordance with our internal security policy and the law.

If we intend to transfer your information outside the EEA (European Economic Area) we will always obtain your consent first.

We may use technology to track the patterns of behaviour of visitors to our site. This can include using a "cookie" which would be stored on your browser. You can usually modify your browser to prevent this happening. The information collected in this way can be used to identify you unless you modify your browser settings.

If you have any questions/comments about privacy, you should contact us.
 

For more details you can read Lithuanian redaction of our Privacy policy. 

Privatumo politika

2018 m. Balandžio  26 d. redakcija

1. SĄVOKOS:

1.1. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys apie Vartotoją siekiant suteikti galimybę Vartotojams naudotis Elektroninės parduotuvės Svetaine;

1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. UAB Agnet group renka šiuos asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kontaktinį telefono numerį, pristatymo adresą.

1.3. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Elektroninės parduotuvės Svetaine;

1.4. Elektroninė parduotuvė – tai interneto svetainės adresu www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt)

1.5. Elektroninės parduotuvės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.

1.6. Vartotojas – kiekvienas Svetaine besinaudojantis fizinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs vartotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs;

1.7. Pirkimo - pardavimo Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“.

1.8. Prekės – visos prekės esančios elektroninėse parduotuvėse: www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) kurias Vartotojas gali įsigyti.

1.9. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti;

1.10. Naršyklė – tai programa, padedanti pasiekti interneto tinklapius, žiniatinklyje, asmeniniame kompiuteryje ar telefone;

1.11. Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, kurio pasekoje sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Svetainės paslaugomis saugojantis Vartotojo profilis;

1.12. Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių (pvz., Flash slapukai, angl. Flash cookies) naudojimą;

1.13. Svetainės nuorodos – tai nuorodos Facebook, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Elektroninę parduotuvę;

1.14. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina Elektroninės parduotuvės administratorių siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą, bei visas su tuo susijusias paslaugas.

1.15. Duomenų valdytojas – UAB Agnet group, juridinio asmens kodas 302566014, registruotos buveinės adresas Ukmergės g. 306 - 67, LT- 12102 Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100005747415.

 

2. BENDROSIOS NUOSATOS

2.1. Ši privatumo politika reglamentuoja Elektroninės parduotuvės Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2.2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja - Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

2.3. Vartotojai Elektroninės parduotuvės Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad Elektroninės Parduotuvės administratorius juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.4. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai registruodajasi Elektroninės parduotuvės Svetainėje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

2.6. Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi Svetaine, kiek tai leidžia Svetainės bendrosios taisyklės.

2.7. Agnet group yra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: identifikavimo kodas –

3. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

3.1. Svetainėje yra naudojami Slapukai. Slapukų aprašymus, jų naudojamus duomenis bei konfigūracijas rasite čia

3.2. Slapukai padeda tobulinti Svetainės veiklą, jų pagalba Vartotojo poreikiams pritaikomas Svetaines turinys.

3.3. Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su žemiau aukščiau nurodytų Slapukų naudojimu Svetainėje.

3.4. Naršyklės nustatymuose Jūs galite ištrinti arba blokuoti Slapukus ar jų dalį, bet tokiu atveju dalis Svetainės gali neveikti. Platesnę informaciją rasite čia.

4. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

4.1. Asmenys, norintys registruotis elektroninėse parduotuvėse www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt), privalo pateikti savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį bei sukurti slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Vartotojas vygdtdamas pirkimą turi nurodyti prekės pristatymo adresą. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.

4.2. UAB Agnet group renka, saugo ir tvarko bet kuriuos Vartotojo Paskyroje pateiktus bei Vartotojams naudojantis Svetaine gautus Asmens duomenis toliau nurodytais tikslais:

4.2.1. Suteikiant Vartotojams galimybę naudotis Svetaine.

4.2.2. Efektyvaus siūlomų Svetainėje paslaugų teikimo tikslais. Rūpinasi, jog naudojimasis Svetaine būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės bei sukčiavimo ir/ar nesąžiningo elgesio atvejų.

4.2.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Vartotojas tam išreiškia savo sutikimą.

4.3. Jeigu Vartotojas sutinka leisti naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais, Elektroninės parduotuvės paskyros lange "Mano nustatymai“, skyriuje „Privatumo nustatymai“, uždeda žymas esančias skyrelyje “El. Pašto pranešimai”. Vartotojas gali bet kuriuo metu informuoti elektroninės parduotuvės administratorių, jog atšaukią savo sutikimą naudoti jo duomenis www.agnetgroup.eu (lt) ir www.bunnytoys.eu (lt) parduotuvių paslaugų tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju Vartotojas yra nedelsiant pašalinamas iš Tiesioginės rinkodaros pranešimų gavėjų duomenų bazės.

4.3.1. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų IP adresus. Paskyroje pateiktas Vartotojo adresas ir/ar kompiuterio IP adresas gali būti naudojami Vartotojo buvimo vietos nustatymui. Svetainės administratorius gali gauti informaciją iš Vartotojo mobilaus įrenginio, siekiant nustatyti Vartotojo buvimo vietą tik gavęs išankstinį Vartotojo sutikimą.

 

4.4. Elektroninės parduotuvės administratorius Vartotojų Asmens duomenis 2 (du) metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie Paskyros Svetainėje, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai Asmens duomenys gali būti saugomi ilgesnį laikotarpį.

5. SVETAINĖS NUORODOS

5.1. Agnet group Svetainės nuorodos yra tam tikrų internetinių svetainių nuorodos, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes Agnet group yra tiek Svetainės, tiek Svetainės nuorodų valdytojas.

5.2. Svetainės nuorodų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra Agnet group Svetainės nuoroda, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos taisyklės.

5.3. Agnet group turi Svetainės nuorodas šiuose internetiniuose puslapiuose: Facebook, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose.

6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

6.1. UAB Agnet group informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims, esantiems tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:

6.1.1. jei yra gautas Vartotojo sutikimas atskleisti jo Asmens duomenis;

6.1.2. asmens duomenų gavėjams – prekių pristatymo paslaugas taikiančioms įmonėms teikiami šie duomenys: Vardas, pavardė, pristatymo adresas, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

6.1.3. teisėsaugos institucijoms ir kitiems asmenims – Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka;

6.2. Vartotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

7.2. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti elektroninės parduotuvės administratorių.

7.3. UAB Agnet group neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavogiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

7.4. Jeigu elektroninės parduotuvės administratorius abejoja Vartotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

7.5. Vartotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Svetainė turi teisę saugoti tiek, kiek tai būtina, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba dingus būtinumui šiuos duomenis saugoti.

8. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

8.1. Vartotojas suteikia teisę  UAB Agnet group rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę:

8.1.1. bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo Paskyros;

8.1.2. pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 metus. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus.

8.1.3. pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.

8.1.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės registruotis Svetainė

8.1.5. Privatumo politikos 4.4. punkte numatyta tvarka nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Elektroninės parduotuvės administratorius iš Vartotojo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, UAB Agnet group turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius ineteresus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti UAB Agnet group turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.